Verlenging Sociaal Plan Wegener

vrijdag 18 januari 2013

In december 2012 hebben de directie van Wegener en de betrokken bonden – waaronder de NVJ – een principeakkoord gesloten over een sociaal plan. Het betreft een verlenging van het oude sociaal plan tot in elk geval 1 juli 2013. De leden van de NVJ hebben met een grote meerderheid ingestemd met de verlenging.

Het sociaal plan is inhoudelijk niet gewijzigd ten opzichte van het oude sociaal plan, de bestaande regelingen blijven daarmee tot 1 juli van toepassing. Wel zijn er enkele aanvullende afspraken gemaakt aangaande de uitvoering van het sociaal plan.
Als er de komende maanden geen belangrijke wijzigingen in de bedrijfseconomische of financiële situatie van Wegener optreden, hebben onderhandelingspartijen de intentie om de looptijd van het Sociaal Plan Wegener nogmaals te verlengen met maximaal een half jaar. De verwachting is dat dit in juni duidelijk zal worden.

Wegener Sociaal Plan 2013 (pdf)