Verlenging steunpakket zzp’ers biedt onvoldoende soelaas

dinsdag 2 juni 2020

De NVJ vindt het alarmerend dat het kabinet het huidige steunpakket per 1 juni ingrijpend heeft aangepast om de effecten van de coronacrisis het hoofd te kunnen bieden. Bedrijven en werkenden worden in de nieuwe regeling niet evenredig beschermd.

De inkomensondersteuning voor zzp’ers wordt met drie maanden verlengd, maar de voorwaarden zijn aangepast. Voor de TOZO-2 (bijstand voor zzp’ers) geldt een partnerinkomenstoets. Huishoudens met een inkomen boven het sociaal minimum kunnen geen aanspraak meer maken op een tegemoetkoming op het levensonderhoud. Zelfstandigen kunnen hierdoor in een klap fors in inkomen achteruitgaan met als gevolg dat ze hun vaste lasten niet meer kunnen betalen. 

De NVJ vindt het niet goed uit te leggen dat de positie van kleine zelfstandigen niet individueel wordt benaderd. Zelfstandigen zijn in onze optiek als kleine bedrijven te beschouwen. Dan zou de “huishoudsituatie via een partnertoets” er niet toe moeten doen. Dit benadeelt de positie van freelancers, die in de media juist harde klappen krijgen.

Geen lering getrokken uit de vorige crisis

NVJ secretaris Zelfstandigen, Rosa García López, in een eerste reactie: ‘Het is verontrustend dat het huidige kabinet geen lering trekt uit de vorige crisis. Tijdens de kredietcrisis werden banken door overheidssteun overeind gehouden. Werkenden moesten het massaal ontgelden, niet alleen tijdens de crisis maar ook na de crisis. Flexcontracten werden na de crisis het nieuwe normaal en lagere tarieven voor zelfstandigen ook. Werkgevers hebben er belang bij om nu mensen te ontslaan en ze later als goedkopere flexwerkers of zelfstandigen in te zetten. Dat is wat tegen elke prijs moet worden voorkomen. Daarom is het belangrijk dat alle werkenden zoveel als mogelijk worden gesteund en de huidige voorwaarden minimaal worden gehandhaafd.’

De NVJ heeft geprobeerd om de partnerinkomenstoets - om in aanmerking te komen voor de TOZO-2 - af te schaffen. ‘Het huidige kabinet zet in op behoud van werkgelegenheid voor werknemers maar zou zzp’ers die nu een enorme inkomensval maken financieel beter moeten steunen. Zelfstandigen creëren net zoals bedrijven ook werk namelijk werk voor zichzelf. Dat verdient ook ondersteuning’, aldus García López.