Vernieuwde Algemene Voorwaarden Fotografenfederatie

maandag 31 oktober 2011

Bij de rechtbank van Amsterdam zijn de vernieuwde voorwaarden van de FotografenFederatie gedeponeerd onder nummer 84/2011. In de voorwaarden is een aantal verouderde onderdelen geschrapt, met name op het gebied van technische aspecten.

Zo werden in de oude bepalingen – uit 2005 – nog beelddragers genoemd, die niet meer worden gebruikt. Ook zijn er aanpassingen opgenomen die in de overgang van analoog naar digitaal nog niet waren doorgevoerd.
De algemene voorwaarden voldoen juridisch aan de huidige stand van zaken. De op handen zijnde veranderingen van de auteurscontractenwet zal echter nieuwe aanpassingen noodzakelijk maken. Zodra de wet is aangepast zal de FotografenFederatie opnieuw in overleg treden.

De NVF adviseert haar leden om de bepalingen uit de standaardleveringsvoorwaarden van de FotografenFederatie overeen te komen. Deze voorwaarden moeten voor het sluiten van de overeenkomst tussen partijen van toepassing worden verklaard, bij voorkeur schriftelijk, en aan de opdrachtgever ter hand worden gesteld, bijvoorbeeld door deze als bijlage aan de overeenkomst van opdracht te hechten.