Verschil van mening financieel rapport Wegener

donderdag 8 april 2010

De NVJ heeft Wegener een voorstel gedaan om uit de impasse te komen met betrekking tot de afspraken en de opschorting van het in 2008 afgesloten convenant en wil graag uiterlijk 1 mei een definitief antwoord. Het convenant dat een minimumbezetting op de redacties behelsde, werd een jaar geleden op onderdeel opengebroken.

Het financieel rapport zoals dat door bureau BDO aan de NVJ is gepresenteerd, geeft aanleiding om de opschorting op te heffen, vindt de NVJ. Wegener houdt vast aan haar overtuiging dat zij het rapport in die zin onvolledig vindt dat de toekomst en de omzetverwachtingen een zorgwekkend beeld laten zien.

De Sociaal Planonderhandelingen zijn nog steeds in een fase dat er nog veel uitgezocht moeten worden. Een plan dat als principe heeft dat er bij een reorganisatie gezocht gaat worden naar ander werk (een zg. van werk naar werk plan) in plaats van vrijwillige regelingen op basis van de kantonrechtersformule, vraagt om veel garanties en mogelijkheden voor maatwerk. De NVJ streeft er naar om op korte termijn informatiebijeenkomsten te organiseren over de stand van zaken.