Versnelde en vereenvoudigde aanvraagprocedures bij Fonds BJP

woensdag 8 april 2020

Het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten (BJP) meldt dat het indienen van projectsubsidies en beurzen vanaf direct doorlopend mogelijk is en dat subsidieverzoeken voor journalistieke producties sneller worden beoordeeld.

Minister Slob (Media) heeft op dinsdag 7 april een kamerbrief gepubliceerd waarin hij steunmaatregelen voor de mediasector aankondigt. In het verlengde daarvan zal het fonds de komende tijd (freelance) journalisten met flexibele regelingen en maatwerk zoveel mogelijk bijstaan.

De belangrijkste aanpassingen van de regelingen:

  • Een versimpelde aanvraagprocedure voor projectaanvragen tot € 5.000,- (maximaal € 4.000,- honorarium/tegemoetkoming inkomstenderving plus maximaal € 1.000,- onkostenvergoeding);
  • Het afschaffen van de vaste deadlines – indienen van aanvragen is doorlopend mogelijk;
  • Versoepelen van de uiterlijke termijnen voor publicatie;
  • Overgaan tot (gedeeltelijke) uitbetaling van subsidies ook wanneer de uitvoering of publicatie buiten schuld van de journalist wordt uitgesteld;
  • Beurzen voor expertisebevordering (onkosten en tegemoetkoming in inkomstenderving) worden breder beschikbaar gesteld voor online scholingsactiviteiten;
  • Geen royalty-afdracht over 2019 voor journalisten die steun van het fonds hebben gekregen bij een boekpublicatie.

Het Fonds BJP raadt journalisten aan de website en social media in de gaten te houden voor updates. Ga hier naar meer informatie naar de website van het Fonds BJP.