Versterking rechtspositie van flexwerkers

maandag 9 september 2013

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil de positie van zogenaamde ‘flexwerkers’ met ingang van 1 januari 2015 verbeteren. Voorkomen moet worden dat werknemers met tijdelijke arbeidsovereenkomsten tegen hun zin lang moeten wachten op een vaste aanstelling. In plaats van drie jaar (zoals nu wettelijk geregeld is) moeten werknemers al na twee jaar aanspraak kunnen maken op een vast dienstverband. Doel van de minister is om het verschil in rechtspositie tussen werknemers met een vast dienstverband en flexwerkers kleiner te maken. Dit voorstel is een onderdeel van een nog niet openbaar gemaakt wetsvoorstel dat voor advies naar de Raad van State is gestuurd.