Vertraging in automatische persalarmering

maandag 31 augustus 2020

Collega’s zijn de laatste maanden geconfronteerd met een vertraging van minstens tien minuten in de automatische persalarmering.  In sommige gevallen wordt er zelfs helemaal geen bericht over een incident naar de pers gestuurd.

Persalarmering vertraagd

Uit herhaaldelijk navragen door de NVF blijkt dat de politieleiding tijdens een besloten overleg op landelijk niveau heeft bedacht dat het goed is om de persalarmering met tien minuten te vertragen. Zonder voorafgaand overleg met de ministeries en de NVF/NVJ.

Wat de reden voor dit besluit is? Volgens de politie gebeurt het te vaak dat de pers bij een incident eerder ter plaatse is dan de politie en de hulpdiensten. Dat zou ‘gevaarlijk zijn’ voor zowel burgers, politie, hulpdiensten en de pers. Totale onzin, vindt de NVF. De politie heeft ook – ondanks herhaalde vragen van de NVF – geen onderbouwing met voorbeelden kunnen geven voor de maatregel. Er is inmiddels een WOB-verzoek uitgegaan naar de politie om alle documenten en beweegredenen boven water te krijgen.

Gesprek met minister

Deze gang van zaken, de onderbouwing voor de maatregel en het besluit op zich, zijn onacceptabel voor de NVF, de NVJ en het Genootschap van Hoofdredacteuren. Niet alleen worden hiermee besluiten van de minister met voeten getreden: ook komt de controlerende functie van de pers in het geding. Aanleiding voor een gesprek op korte termijn met de minister.