Verzending financiële informatie aan NVJ-leden

vrijdag 17 februari 2012

Rond 25 januari hebben ook de leden die per automatische incasso de contributie betalen ter informatie een factuur per e-mail van de NVJ ontvangen. Van deze groep hebben veel leden laten weten voldoende te hebben aan de jaaropgave van de contributie. De kosten van het lidmaatschap zijn fiscaal aftrekbaar via de werkgever en voor de freelancers valt het lidmaatschap van de NVJ onder de bedrijfskosten en is dus aftrekbaar voor de belasting. Daarom heeft de NVJ besloten vanaf februari de leden die per automatische incasso betalen geen facturen meer te sturen.

Uitzondering daarop zijn de leden die expliciet hebben aangegeven de facturen te willen blijven ontvangen. Mocht u evenwel toch een factuur willen ontvangen, dan kunt u dat aangeven door een e-mail te sturen aan ledenadministratie@nvj.nl onder vermelding van uw lidmaatschapsnummer.

Leden die eerder al facturen per post ontvingen krijgen deze vanaf januari per mail, tenzij in de ledenadministratie geen geldig mailadres beschikbaar is of als leden expliciet aangeven de facturen per post te willen blijven ontvangen.

Wat betreft de verzending van overige financiële informatie (indien van toepassing), zoals betaalspecificatie en betalingsherinneringen geldt dat de leden deze informatie voortaan per mail zullen ontvangen. Ook hier geldt weer dat dat alleen gebeurt indien de ledenadministratie NVJ niet beschikt over een geldig mailadres of als leden expliciet aangeven de financiële informatie per post te willen ontvangen.