Vijf redenen om geen lid te worden

vrijdag 2 oktober 2015

Voor zo ver het nog niet is opgevallen: de NVJ is naarstig bezig nieuwe leden te werven. De uitstroom gaat vanzelf, elke reorganisatie weer. De instroom gaat moeizaam, omdat het in de eenentwintigste eeuw niet kek is om je bij een ‘vakbond’ aan te sluiten, en misschien ook wel omdat de NVJ de naam heeft dat ze zo duur is. Laatst heb ik een paar argumenten op een rijtje gezet om géén lid te worden van de NVJ. En vanzelf staan er een paar redenen bij om het misschien toch maar te doen. Voor wie er zelf nog niet is opgekomen, herhaal ik ze nog even.

1. Een vakbond van journalisten is uit de tijd, we doppen onze boontjes zelf wel

In veel mediasectoren wordt al jaren bezuinigd, ten koste van banen en van arbeidsvoorwaarden. Zonder gezamenlijk antwoord is er vrij baan voor een ‘race to the bottom’. Uitgedunde redacties, een uitgeklede cao en waardeloze tarieven voor zelfstandige journalisten gaan óók ten koste van de kwaliteit van de journalistiek.

2. De NVJ regelt mijn zaakjes ook wel zonder dat ik lid ben

Dat doet ze inderdaad, zo lang het kan. Maar voor onderhandelen over cao’s, sociale plannen en freelancetarieven en voor bijstand aan journalisten in moeilijkheden heb je professionals nodig. En die kosten geld. Blijven er te weinig betalende leden over, dan is behoorlijke dienstverlening niet meer op te brengen. Uiteindelijk is solidariteit ook eigenbelang.

3.Dit is toch een vrij land waar de pers zijn werk kan doen?

Dat valt heus niet altijd mee. Er is voortdurende druk nodig op politici en mediabedrijven om persvrijheid, auteursrechten en andere journalistieke belangen te verdedigen. Ook dat vergt de inzet van beroepskrachten. Bovendien: persvrijheid is in veel landen verre van vanzelfsprekend. Nederlandse journalisten in het buitenland én buitenlandse collega’s hebben hulp nodig.

4. De NVJ is toch peperduur?

De NVJ is nog steeds goed vertegenwoordigd in journalistieke organisaties en verenigt steeds meer zelfstandigen. Maar de media stoten personeel af en met een krimpend aantal leden is het kostbaar om de dienstverlening op peil te houden. Toch wordt de contributie niet alleen eenvoudiger, maar ook láger gemaakt. Meer mensen moeten meedoen!

5. De NVJ gaat niet met haar tijd mee

Zonder vernieuwing is er inderdaad geen toekomst, niet voor de media, niet voor ons vak, niet voor de NVJ. Als meer en ook jonge journalisten meedenken en meedoen, blijft de NVJ relevant voor ons mooie beroep en de mensen die er in werken. En we helpen journalisten aan nieuwe kennis en vaardigheid door het aanbod van onze Academy ook op innovatie te richten.

Bij nacht en ontij in de weer

Bij de meeste van de punten hierboven kan ik wel een voorbeeld geven dat de laatste maanden heeft gespeeld. Soms is er publiciteit over, bij een ambassade of op de stoep van een bedrijf, soms is een secretaris in het weekeind of bij nacht en ontij in de weer zonder dat er iemand weet van heeft.

Studenten gratis lid

Over dat ‘dure’ imago van de NVJ dan toch nog even. Dat komt, vermoed ik zo, door dat ene toptarief van 36 euro per maand voor leden in de hoogste schalen. Wie dat betaalt, zit overigens gemakkelijk in de hoogste belastingschijf en betaalt netto nog geen achttien euro. Gemiddeld ligt de contributie rond de 23 euro bruto. Dan tel ik de niet-betalende leden niet mee. 

Het hoogste tarief is nu naar net onder de dertig euro gebracht en de kerstboom die ons tarievenstelsel was, is vereenvoudigd tot een overzichtelijk viertal pakketten. Sinds een paar maanden kunnen studenten journalistiek gratis lid worden en daarvan hebben we er intussen tegen de zeshonderd genoteerd. We hopen natuurlijk dat de meesten van hen hun brood gaan verdienen in de journalistiek en dat ze, eenmaal wetend wat ze aan de NVJ hebben, dan ook betalend lid worden.

Relevant voor de journalistiek

Als penningmeester volg ik de ontwikkeling van maand tot maand met argusogen. Los van de studenten zet de dalende trend zich nog voort, zij het in een lager tempo. Het ledenoverzicht is de diagnose van de markt: bij de dagbladen hebben we dit jaar alweer 180 leden verloren, de sectie zelfstandigen groeit verder uit met een ledenwinst van 140. De contributieslag, gecombineerd met een campagne voor nieuwe leden, betekent voor het bedrijf dat NVJ heet een ingecalculeerde omzetdip die ook in 2016 voelbaar zal zijn.

We rekenen er op dat we in het jaar daarop herstel zien, ook financieel. Belangrijker nog is dat we dan, in de vorm van een grotere instroom van nieuwe leden, het bewijs zien dat de club nog steeds relevant is voor de journalistiek en de mensen die erin werken.

Daarmee kan elke NVJ-er een handje helpen. Héél héél lang geleden, toen ik bij de krant begon, liep daar een oudere collega met priemende ogen die nieuwkomers meteen een aanmeldformulier onder de neus legde en niet van je bureau week totdat er een handtekening stond. Zo werkt het niet meer. Niettemin: een beetje zendingswerk is welkom!