ViP-leden maken kans op reis Oost-Congo

vrijdag 23 november 2012

Wil jij in maart 2013 reportages maken in Oost-Congo? Drie freelance VIP-journalisten worden uitgenodigd om deel te nemen aan een selectie voor een reis naar het land. Zij dingen met enkele andere journalisten mee naar de reportagereis voor uiteindelijk twee freelance journalisten. Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door Kivufoon, een stichting die met hulp van mobiele telefoon betere communicatie en waarschuwingssystemen opzet voor burgers in Oost-Congo. De financiering van de reis is in handen van de Stichting Medeon. Er zijn voor de deelnemers geen bijkomende kosten.

Het doel van de reis is niet zozeer berichten over Kivufoon, maar over Oost-Congo zelf. De beoogde verblijfstijd is 12 dagen (inclusief de tijd die het kost om het gebied te bereiken en de terugreis, in totaal circa 3 dagen). Voor onderdak, vervoer, verzekeringen etcetera wordt gezorgd. Bij een te onveilige situatie in het land gaat de reis niet door.

De reis wordt gemaakt in de eerste twee weken van maart 2013. Dankzij de aanwezigheid van René Roemersma en Tatiana Miralles (van Kivufoon) ter plaatse, kunnen verhalen goed worden voorbereid. Zij kunnen desgewenst vooraf afspraken maken en contacten leggen. Journalist Kees Schaepman maakt de reis mee en is zowel vooraf als tijdens het verblijf in Oost Congo beschikbaar voor advies en begeleiding.

Kivufoon is met name in een van de drie volgende verhaallijnen (of een combinatie daarvan) geïnteresseerd: – De rol die de VN speelt in dit deel van de wereld; – De positie van Vrouwen in Oost-Congo en met name de mogelijkheden die er zijn om hun weerbaarheid te verhogen; – Waarom de vrede daar maar steeds niet tot stand komt.

‘Rode draad’ zou kunnen zijn – niet strikt noodzakelijk -, het functioneren van radiozenders (en de samenhang met mobiele telefonie) in de Kivu. De vereiste is dat de deelnemers freelance journalisten zijn met enige journalistieke ervaring en buitenlandervaring.

Van potentiële deelnemers wordt verwacht dat zij vóór 10 december een beknopte eerste opzet overleggen van het verhaal dat zij zouden willen maken, inclusief een brief van de hoofd- of eindredacteur van een medium (print, audio of audiovisueel) waarin de principebereidheid wordt uitgesproken het beoogde verhaal te publiceren.

Op 18 december komt Jolly Kamuntu (directeur van Radio Maendeleo uit Bukavu) in Amsterdam vertellen over de situatie in de Kivu’s (19.30 uur, IJkantine, Amsterdam).
Nadat de genodigden hun voorstellen hebben ingediend, wordt zo snel mogelijk en in ieder geval vóór 20 december, bekendgemaakt welke twee freelancers daadwerkelijk de reis zullen kunnen maken. De selectiecommissie bestaat uit Fieneke Diamand, Kees Schaepman en Rene Roemersma.

Voor meer informatie: www.kivufoon.nl
Aanmelden: versindepers@nvj.nl

Over Kivufoon:
Het SMS waarschuwingssysteem, Kivufoon, is een project van Radio Maendeleo uit Bukavu, gesteund door Worldcom Foundation (uitvoering in de DRC) en Stichting Medio (vanuit Nederland). Het project ‘Kivufone’ installeert een netwerk van GSM telefoons in het oosten van de DRC (Congo) waar het vooral wordt gebruikt door actieve radioclubs om lokaal nieuws uit te wisselen met de radio en via de radio te waarschuwen voor rondzwervende bendes militairen.