Voorstel één sectie Omroep

vrijdag 3 oktober 2008

De NVJ-secties Omroep Landelijk en Omroep Regionaal zijn van plan voortaan verder te gaan als één sectie Omroep. Het voorstel om de secties samen te voegen wordt gedaan tijdens de eerstvolgende NVJ Verenigingsraad op 5 november 2008.

De overwegingen om tot één sectie te komen zijn zowel praktisch als tactisch. De landelijke publieke omroepen en de regionale omroepen vallen nog altijd onder één CAO. Met één sectie wil de NVJ onderstrepen dat de omroepen onder één bedrijfstak vallen.
Bijna 20 jaar geleden werden voor de landelijke en regionale omroepen twee aparte secties in het leven geroepen omdat de regionale omroepen verzelfstandigden en als zelfstandige en volwaardige bedrijfstak een enorme groei doormaakte die niet aansloot bij de landelijke omroepen. Bovendien ging de sectie Omroep Landelijke zich oriënteren op de commerciële omroepen, die in 1989 de eerste stappen in het medialandschap zetten.
Inmiddels hebben de regionale omroepen zich daadwerkelijk ontwikkeld tot volwaardige multimediale organisaties. De volwaardigheid spreekt ook uit het feit dat daar waar vroeger uitsluitend medewerkers van de regionale omroepen richting de landelijke omroepen gingen, tegenwoordig ook veel medewerkers van landelijke omroepen in de regio aan de slag gaan.