Voorstellen cao UB: investeer in journalistiek en in een gelijk speelveld voor alle journalisten

dinsdag 9 mei 2017

De verbeterde marktomstandigheden in de mediasector moeten terugkomen in de arbeidsvoorwaarden voor de journalistiek, zegt de NVJ in haar brief met voorstellen voor de nieuwe cao Uitgeverijbedrijf. Toch merken werknemers en zelfstandige journalisten nog weinig van de verbeterde bedrijfsresultaten bij uitgeverijbedrijven. Op donderdag 11 mei vindt het eerste overleg plaats over een nieuwe cao Uitgeverijbedrijf Deel I Algemeen en Deel II Journalistiek.

De NVJ zet bij de komende onderhandelingen in op investering in de journalistiek, in opleiding en kwaliteit en in een gelijk speelveld voor alle journalistieke werkers in de branche. Om het belang van het onderwerp gelijk speelveld te onderstrepen, zal de NVJ verschillende acties onder de noemer Journalistiek heeft een prijs. In het binnenkort te verschijnen witboek wordt de huidige positie van (freelance) journalisten, fotojournalisten en programmamakers in de mediasector geschetst en aan partijen aan alle onderhandelingstafels aanbevelingen gedaan voor verbetering van de arbeidsvoorwaarden van alle journalisten.

Andere voorstellen zijn onder andere: een looptijd van 1 of 2 jaar, afhankelijk van het resultaat van de cao-onderhandelingen op de voor de NVJ belangrijke onderwerpen; een salarisverhoging van 3 procent per loopjaar; 2 procent van de loonruimte die in 2016 in het PKB was opgenomen opnieuw in het PKB vanaf 1 januari 2017.

  • Lees hier de volledige voorstellenbrief