Voorstellen oplossing Drones-problematiek journalisten

dinsdag 10 juni 2014

Het is mogelijk een regelgevend kader in te richten dat zowel voldoet aan de wens van de overheid om ook lichte drones en hun bestuurders te reguleren, als aan de wens van journalisten om drones te kunnen gebruiken om het nieuws te verslaan. Namens NVJ en NVF schreef advocaat Otto Volgenant een reactie op de internetconsultatie Ontwerpbesluit tot wijziging luchtvaartbesluiten waarmee regels voor op afstand bestuurde luchtvaartuigen (RPA’S) worden vastgesteld.

Anders dan in de omringende landen kunnen journalisten op dit moment in Nederland geen drones gebruiken voor nieuwsgaring. Het voorgenomen ontwerpbesluit dat momenteel onderwerp is van een internetconsultatie zal geen oplossing voor deze problematiek brengen. Hierin staat onder andere dat een journalist, in plaats van de ontheffing van IL&T (Inspectie Leefomgeving en Transport), een flink aantal andere documenten zal moeten aanvragen, namelijk een bewijs van luchtwaardigheid, een bewijs van bevoegdheid en een certificaat voor de operator. Bovendien wordt het systeem van de TUG-ontheffing, waarbij per vlucht een ontheffing nodig is van de provincie, niet gewijzigd. De administratieve rompslomp wordt alleen maar groter, terwijl het eerder gesignaleerde probleem dat een journalist direct op het nieuws af moet kunnen gaan, niet wordt opgelost.

De NVJ en NVF stellen daarom een aantal aanpassingen voor in het ter consultatie voorgelegde besluit die betrekking hebben op onder andere afstanden, kosten voor het verkrijgen van documenten, ontheffingen, en een zogenoemd licht regime.

Op maandag 16 juni vindt in Noordwijk de Dag van het Luchtrecht plaats. Sprekers zijn onder andere Otto Volgenant en Rosa García López, secretaris Zelfstandigen en NVF.