Voorstellen verkiezing nieuw bestuur aangenomen

donderdag 6 maart 2014

Leden die een half jaar of langer lid zijn van de NVJ kunnen zich voortaan verkiesbaar stellen voor het bestuur van de NVJ. De voorstellen voor een nieuwe vorm van bestuur en het openstellen van vacatures voor alle NVJ-leden zijn op 5 maart tijdens een extra vergadering van de Verenigingsraad aangenomen. Tijdens de jaarvergadering op 4 juni zal een nieuw bestuur inclusief nieuwe voorzitter worden gekozen.

De Verenigingsraad nam alle voorstellen met betrekking tot de verkiezing van een nieuw bestuur over. Hiervoor zal een noodzakelijke statutenwijziging doorgevoerd moeten worden. De Verenigingsraad komt op woensdag 19 maart bijeen om de statuten definitief vast te stellen. Hierna worden de vacatures voor het nieuwe bestuur officieel opengesteld.

In de vergadering ontstond een fors debat over het bestuursvoorstel om leden meer te betrekken bij de besluiten binnen de vereniging. Naar aanleiding daarvan heeft het bestuur toegezegd om met een nieuw voorstel te komen, daar waar het gaat om zeggenschap van de leden binnen de verenigingsraad. Hierbij zal een midden gevonden moeten worden tussen de wens vanuit een deel van de secties om ook bij afwezigheid goed hun stem te kunnen laten horen bij de VR en de wens vanuit andere secties om juist meer naar een stemrecht voor alle verschijnende NVJ-leden te streven.

Het nieuwe bestuur van de NVJ zal bestaan uit 7 leden, inclusief voorzitter en vice-voorzitter/penningmeester. Louis van de Geijn blijft in het NVJ-bestuur aan als vice-voorzitter en penningmeester. Bestuurslid Mark Fuller vervult de portefeuille persvrijheid/ internationaal. Leden die zich kandidaat willen stellen kunnen hun interesse kenbaar maken op een van de volgende profielen:

Leden die zich kandidaat willen stellen kunnen dat doen door vanaf 19 maart schriftelijk hun voorkeur voor een specifieke functie bekend te maken, een motivering en een kort cv mee te sturen. Meer informatie is te verkrijgen bij algemeen secretaris Thomas Bruning (contactgegevens: zie hieronder). 

Als er voor een bepaalde vacature meerdere kandidaten zijn, wordt de NVJ-leden voorafgaand aan de vergadering van de Verenigingsraad via een digitale ledenraadpleging gevraagd hun voorkeur kenbaar te maken. Het resultaat hiervan wordt door de Verenigingsraad meegewogen.