Voorstellenpakket CAO Omroeppersoneel

woensdag 23 februari 2011

In aanloop naar de eerste onderhandelingsronde op 22 maart voor een nieuwe Omroep-CAO heeft de NVJ-onderhandelingsdelegatie haar voorstellenpakket vastgesteld. Ondanks sombere berichten over bezuinigingen moet er ruimte zijn voor een verbetering van de arbeidsvoorwaarden.

Opgelegde bezuinigingen kunnen niet zomaar één op één uit de arbeidsvoorwaarden bekostigd kunnen worden, aldus de NVJ. ‘Sterker: indien we ook in de toekomst een kwalitatief hoogwaardige publieke omroep willen behouden, dan zal er ook geïnvesteerd moeten worden in personeel en arbeidsvoorwaarden. Al met al denken wij een gematigd en evenwichtig voorstellenpakket te hebben samengesteld.’

Voorstellenpakket NVJ CAO voor het omroeppersoneel 2011

De publieke omroepen wachten lastige tijden. De overheid heeft concrete bezuinigingen ten aanzien van de landelijke omroepen aangekondigd. Enkele provincies hebben daarnaast aangegeven dat zij gaan snijden in de additionele vergoedingen aan de regionale omroepen. De NVJ is echter van mening dat dit politieke keuzes zijn, blijkbaar met als doel dat er gesneden wordt in de taak van de publieke omroepen. Derhalve zijn wij van mening dat (aangekondigde) bezuinigingen niet één op één uit de arbeidsvoorwaarden worden gehaald. Dat past bovendien in de lijn die ook door de politiek is uitgezet: geen inboeting van kwaliteit. Goede arbeidsvoorwaarden zijn ook onderdeel van kwaliteit.
Aan de andere kant zijn wij van mening dat de CAO na enkele grootschalige moderniseringsoperaties in de kern up-to-date is. Grote wijzigingen zullen dan ook niet onderdeel uit maken van het voorstellenpakket. Vandaar onze volgende inzet ten aanzien van het CAO-overleg.

1. Looptijd:
In principe gaan wij uit van een looptijd van 1 jaar, maar een langere looptijd is bespreekbaar.

2. Loon:
Gezien het feit dat de publieke omroepen ook in de toekomst kwaliteit aan zich moeten blijven binden, achten wij loonruimte van 3 procent gerechtvaardigd. Daarvan zal tenminste 2 procent structurele loonsverhoging moeten zijn.

3. Vergoedingen:
Wij willen dat de (extra) werkgeversbijdrage in de kosten van de zorgverzekering structureel verhoogd wordt naar € 35,=. Deze bijdrage komt bovenop de wettelijke verplichte bijdrage.

4. Nachtdiensten:
Wij stellen voor dat medewerkers die in nachtroosters draaien per 3 gewerkte nachtdiensten 1 extra compensatiedag krijgen ten behoeve van herstel. Daarnaast stellen we voor de nachtdienstvergoeding (NRD 1) te verhogen naar €8,50.

5. Gelijke behandeling:
Gelijk loon voor gelijk werk. Flexibiliteit mag niet betekenen dat de arbeidsvoorwaarden slechter zijn. Uitzendkrachten en payrollers hebben recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden. Niet alleen qua salariëring, maar ook ten aanzien van scholing en andere rechten voortvloeiend uit de CAO.

6. Aanpassing Verrekening jaarurennorm (artikel 25.3):
Het verlies van maximaal 36 uur voor de salarisklassen G en H bij de verrekening van het saldo jaarurennorm wordt als zeer onrechtvaardig beschouwd. Wij stellen voor de verrekening zonder aftrek te laten plaatsvinden.

7. Jaarurennorm:
Het afschaffen van de jaarurennorm ten aanzien van journalistieke functies is voor de NVJ niet onbespreekbaar. De NVJ is altijd tegenstander geweest van een dergelijke systematiek voor journalisten. Wij wachten voorstellen daaromtrent van werkgeverszijde af.

8. Aanpassing Bereikbaarheidsdiensten (artikel 24.2):
De zin “De werknemer dient gedurende de tijd van een bereikbaarheidsdienst bereikbaar te zijn op een plaats waarvan de reistijd tot zijn standplaats niet langer is dan die van zijn huis tot zijn standplaats.” leidt tot verwarring. Het is, zeker tegenwoordig met alle moderne communicatiemiddelen, niet noodzakelijk daadwerkelijk naar de standplaats af te reizen. In sommige gevallen wordt daardoor, in onze ogen ten onrechte, geconcludeerd dat iemand die op afstand piketdienst draait geen recht heeft op een vergoeding. Voorstel: “De werknemer dient gedurende de tijd van een bereikbaarheidsdienst bereikbaar te zijn. Daarbij kan van de werknemer verlangd worden op een plaats te zijn waarvan de reistijd tot zijn standplaats niet langer is dan die van zijn huis tot zijn standplaats.”

Leden van de sectie Omroep kunnen voor maandag 7 maart, 12.00 uur, reageren op het voorstellenpakket via het aan hen gestuurde antwoordformulier.