Voorstellenpakket CAO RTL Nederland

dinsdag 7 april 2009

De NVJ heeft deze week het voorstellenpakket aan haar leden bij CAO RTL Nederland gestuurd. Verbetering van de arbeidsvoorwaarden staat voorop, aldus de NVJ, met daarbij aandacht voor een betere afstemming tussen werk en privé.

Voorstellenpakket NVJ CAO RTL Nederland 20091. Looptijd:
In principe gaat de NVJ uit van een looptijd van 1 jaar, maar een langere looptijd is bespreekbaar.

2. Loon:
Om de inflatie van vorig jaar af te dekken (2,5%) en ook nog enige verbetering te realiseren acht de NVJ een looneis van 3,5% gerechtvaardigd.

3. Vergoedingen:
De NVJ wil dat de (extra) werkgeversbijdrage in de kosten van de zorgverzekering verhoogd wordt naar € 30,=. Deze bijdrage komt bovenop de wettelijke verplichte bijdrage.

4. Werktijden:
De NVJ stelt voor om het, in navolging van medewerkers van RTL Productions, ook voor medewerkers van RTL Nederland mogelijk te maken vrijwillig over te stappen naar een 40-urige werkweek.

5. Vrije tijd:
Om werk-privé beter met elkaar in balans te laten komen, stelt de NVJ voor het aantal vakantiedagen uit te breiden tot 220 uren per jaar. Een ander voorstel is 1e Paasdag en 1e Pinksterdag ook op te nemen in de lijst van bijzondere feestdagen die gecompenseerd worden. Bovendien wordt voorgesteld het wettelijke kraamverlof voor de partner te verlengen naar 14 dagen. Ook het adoptieverlof dient in duur gelijk te zijn aan het zwangerschapsverlof.