Voorstellenpakket naar leden BNR Nieuwsradio

donderdag 30 april 2015

De NVJ heeft deze week het voorstellenpakket voor een nieuwe cao gestuurd naar leden die werkzaam zijn bij BNR Nieuwsradio. Na instemming vormen de voorstellen het uitgangspunt van de cao-onderhandelingen bij BNR.

Een van de voorstellen is een structurele loonsverhoging van 2,5 procent. De financiële resultaten van BNR en het Financieele Dagblad over 2014 zijn uitstekend en de prognoses zijn eveneens uitstekend. De salarisontwikkeling BNR loopt echter sterk achter bij SBS, RTL en Publieke Omroep. De wens om tot meer markconforme lonen te komen is bevestigd door de uitkomsten van een enquête onder alle BNR-medewerkers. Bovendien is al vaker ter sprake gekomen dat salarissen naar FD-niveau zouden worden getrokken.

Uit de enquête kwam ook naar voren dat werknemers veel waarde hechten aan opleiding en ontwikkeling en dat een persoonlijk budget hiertoe een van de aangewezen instrumenten is. Verder wil de NVJ werkdrukonderzoek laten uitvoeren naar aanleiding van zorgwekkende uitkomsten uit de enquete over structurele werkdruk.