Voortgang dossier ANP - minimum tarieven

dinsdag 28 september 2021

Korte tijd geleden vond er een gesprek plaats met de directie van ANP over de fotomarkt met als grootste onderwerp het pijnpunt van het niet kunnen instellen van de minimum tarieven.

Hoewel wij niet tot een bevredigend resultaat zijn gekomen over dit onderwerp, was dit een gesprek waar ook de kant van de fotografen goed belicht werd. Er leek bereidheid te zijn vanuit ANP om mee te denken. Wij vinden dat dit een vervolg gesprek verdiend.

Het verslag van dit gesprek is te downloaden via deze link. Let op: dit verslag bevat een samenvatting van het gesprek met ANP. We hebben niet woordelijk elke reactie kunnen vangen in een papieren verslag maar hopen de achterban van NVF hiermee een inkijk te geven in wat er over en weer gedeeld is.

Wij gaan uit van een vervolg gesprek op korte termijn.