Vraag & antwoord reorganisatie TMG

vrijdag 5 februari 2016

De NVJ is woensdag met een zware delegatie op bezoek geweest bij de redactie van Telegraaf. Doel van het bezoek was leden en niet leden die getroffen worden door de reorganisatie van de redactie bij te staan en te adviseren. Zo’n 70 redactieleden woonden de bijeenkomst bij. Een aantal van de gestelde vragen omtrent de reorganisatie heeft de NVJ verzameld en beantwoord.

Stoelendans

Deze reorganisatie – in een vorm die ook wel de Stoelendans wordt genoemd – betekent dat een groot deel van de Telegraaf journalisten en redacteuren de afgelopen weken hebben moeten solliciteren naar hun eigen functie – maar dan in een heel nieuw jasje – of die van hun collega. De eerste ronde leverde een flink aantal afvallers op die nu in de tweede ronde opnieuw hun geluk mogen proberen.

Het streven is dat de nieuwe functies de kwaliteit van de krant op alle fronten verbeteren: de aanwezigheid van De Telegraaf op alle digitale platforms, het stroomlijnen van de redactie-organisatie die onderworpen wordt aan een  24/7 workflow-ritme en de opdracht  tot bezuinigen (kostenefficiëntie). Zo’n 36 Telegraaf journalisten zullen hun baan verliezen of zijn al vertrokken bij de krant.

Zorgen over selectieprocedure

De afvallers en hun collega’s die mogen blijven, hebben vragen, zorgen en opmerkingen. De zorgen en opmerkingen gaan vooral over de zorgvuldigheid van de selectieprocedure. De NVJ deelt de zorgen van de afgewezen redactieleden. De NVJ heeft daar aan het aanwezige management tijdens de vergadering vragen over gesteld. Veel van de vragen over het Sociaal Plan zijn ter plekke beantwoord.

De NVJ heeft aan TMG gevraagd om overleg volgende week over de zorgvuldigheid van de selectieprocedure en dringt aan op verbetering. De NVJ raadt al haar leden aan door TMG aangeboden vaststellingsovereenkomsten te laten nakijken door de juristen van de NVJ.

Vragen en antwoorden
 • Wanneer betaalt TMG de ontslagvergoeding uit?

Het is gebruikelijk dat de ontslagvergoeding binnen een maand na de datum einde arbeidsovereenkomst wordt uitbetaald. In de door TMG gewoonlijk gehanteerde vaststellingsovereenkomst staat zelfs dat de ontslagvergoeding binnen twee maanden na de einddatum wordt uitbetaald. De eindafrekening binnen een maand.

 • Wat moet je doen wanneer je meent onterecht afgewezen te zijn voor de functie waarnaar je hebt gesolliciteerd?

Je kunt (na overleg met de leidinggevende die bij de sollicitatie betrokken is geweest) naar de Bezwaarcommissie stappen en bezwaar maken tegen ontslag. In dat geval adviseert de NVJ om contact op te nemen met de juristen van de NVJ. Indien de uitspraak van de Bezwaarcommissie tot gevolg heeft dat je terecht bent afgewezen vervalt de aanspraak op het Sociaal Plan niet.

 • Zijn de nieuwe functieprofielen wel significant veranderd ten opzichte van de bestaande profielen?

Dat verschilt per functie. Daarom zal de vergelijking per individueel geval door de NVJ juristen bekeken moeten worden.

 • Wat zijn de selectiecriteria die gebruikt zijn in de selectieprocedure voor het aannemen van medewerkers op de nieuwe functieprofielen?

De NVJ heeft deze criteria niet ontvangen van TMG. De HRM medewerkers gaven tijdens de bijeenkomst op 3 februari aan dat deze criteria overeenkomen met de competenties in de vacatureteksten. De sollicitatiegesprekken zijn beoordeeld door drie personen. Een leidinggevende van de betreffende afdeling, HRM adviseur van TMG en een extern adviseur van Human Capital Group. Het eindoordeel is gemaakt op basis van de scores op de competenties.

 • Kun je solliciteren voor de tweede ronde als je bent afgewezen in de eerste ronde?

Ja, dat kan.  Solliciteren in de tweede ronde is een mogelijkheid maar geen verplichting.

Na afwijzing tijdens de eerste ronde maak je al aanspraak op het Sociaal plan. Ongeacht of je solliciteert in de tweede ronde of niet. Maar let op: als je solliciteert in de tweede ronde en je wordt aangenomen op je tweede sollicitatie, dan moet je die functie accepteren. Een functie weigeren waarvoor je in de tweede ronde bent aangenomen, kan tot gevolg hebben dat je je aanspraak op het Sociaal Plan verliest!

 • Kun je worden gedwongen overgebleven vacante plekken te accepteren als je in de eerste ronde bent afgewezen?

Nee, dat doet TMG niet. Wel biedt TMG indien mogelijk de werknemer de mogelijkheid om te solliciteren op deze functies. Er is echter geen verplichting. Als de werknemer deze vacature afwijst maakt hij of zij nog steeds aanspraak op het Sociaal Plan.

 • Worden overgebleven vakantiedagen en seniorendagen (EOJ-dagen) uit de cao uitbetaald?

De niet opgenomen vakantiedagen die nog op je vakantiekaart staan worden uitbetaald.

Ingeroosterde seniorendagen worden volgens rooster opgenomen zolang je werkzaam blijft op de redactie. Bij vrijstelling van werk vervallen de ingeroosterde seniorendagen. HRM TMG heeft in de vergadering toegezegd uit te gaan zoeken wat er met het saldo aan EOJ-dagen moet gebeuren. De NVJ heeft aangegeven dat ​seniorendagen die conform bedrijfsspecifieke regelingen van TMG  uit het verleden zijn opgebouwd, zouden moeten worden uitbetaald.

Let op:
 • Vanaf 15 februari ontvangen de afgewezen medewerkers van De Telegraaf de schriftelijke bevestiging van boventalligheid en de financiële berekeningen die zijn afgeleid uit het Sociaal Plan.
 • Vanaf 1 maart 2016 treedt de medewerker officieel uit dienst bij TMG. In de tussentijd kan vrijstelling van werk mogelijk zijn, mits de overdracht naar collega’s die blijven werken op de redactie is voltooid.
 • Per 1 maart dienen alle bedrijfseigendommen van De Telegraaf te worden ingeleverd door medewerkers die vertrekken. Dat zijn leaseauto, laptop, telefoon. Meenemen van telefoonnummers kan wel.
 • Op verzoek van de afgewezen medewerker zal HRM de redenen van de afwijzing voor een functie waarop gesolliciteerd is, schriftelijk uiteenzetten.
 • Bij een gang naar de Bezwaarcommissie houdt de medewerker aanspraak op het Sociaal Plan.
 • Leden van de NVJ kunnen zich bij een gang naar de Bezwaarcommissie laten bijstaan door juristen van de NVJ.
NVJ Advocaten & Juristen

De juristen en advocaten van de NVJ zijn voor alle individuele juridische vragen van leden bereikbaar op werkdagen van 14.00 - 17.00 uur op telefoonnummer 020 – 303 97 00 of via de email juridisch@nvj.nl. Zij kunnen aan de hand van de stukken en de voorgelegde vaststellingsovereenkomst onder meer controleren of het sociaal plan juist is toegepast en de beëindigingsvergoeding goed is berekend. Daarnaast kunnen zij leden adviseren over de mogelijkheden om hun boventalligheid aan te vechten.