Vraagtekens bij verdere centralisering na fusie

donderdag 25 juni 2009

In een reactie op de voorgenomen fusie tussen Wegener en LMG, uitgeefster van De Limburger en het Limburgs Dagblad, zegt de NVJ dat het enerzijds te verwachten was dat vanuit Mecom aangestuurd zou worden op fusie. ‘Doch zowel bedrijfsmatig als redactioneel is het maar de vraag of een fusie ook goed is voor de LMG-kranten en hun redactie.’

‘Wij zullen scherp kijken naar de mogelijke gevolgen voor de redacties, nu Wegener en zeker ook LMG al een behoorlijk aantal efficiency-slagen achter de rug hebben en vraagtekens geplaatst kunnen worden bij nog verdere redactionele en uitgeeftechnische centralisering. Gevaar is immers dat daarmee het zo belangrijke eigen smoel van de regionale kranten in Limburg verloren dreigt te gaan. Wij zullen met onze leden aan beide kanten in overleg treden over dit voornemen en de voorwaarden, die zij hierbij noodzakelijk achten.’