Vragen over belang Persgroep in PCM

dinsdag 3 maart 2009

De NVJ heeft veel vragen over de overeenkomst tussen De Persgroep en PCM. Een groot aantal Nederlandse dagbladen komt hierdoor deels in handen van het Belgische mediaconcern. Onduidelijk is hoe de zeggenschap zich verhoudt tussen het aandeelhouderschap en het prioriteitsaandeel van Stichting Democratie en Media, Stichting De Volkskrant, Stichting ter bevordering van de Christelijke Pers en Stichting Lux en Libertas. Bij de vorige aandeeluitgifte aan APAX heeft dat een belangrijke rol gespeeld, aldus de NVJ.

Ook zijn er veel vragen over de situatie rondom de toekomst van AD nu de onderhandelingen met Wegener nog niet tot een verandering hebben geleid in de eigendomsverhouding van de joint venture. Eveneens is onduidelijk of een van de krantentitels door De Persgroep zal worden doorverkocht en welke gevolgen dit zal hebben voor de betreffende titels en voor het totaal.
De gesprekken die de NVJ de komende tijd zal voeren met PCM, de stichtingen en De Persgroep zullen zich met name richten op garanties van de bestaande arbeidsvoorwaarden, voor continuering van de titels, op het respecteren van de onafhankelijkheid van de berichtgeving en het op sterkte houden van de redacties. Daarvoor zal De Persgroep duidelijke garanties moeten afgeven. Een vermindering van de journalistieke werkgelegenheid heeft immers direct gevolg voor de kwaliteit van de nieuwsgaring.