Vragen over Sanoma aan Vaste Commissie voor Veiligheid en Justitie

maandag 17 juni 2013

Op donderdag 13 juni is in de Vaste Commissie voor Veiligheid en Justitie het wetsvoorstel auteurscontractenrecht aan de orde geweest. De NVJ en beeldmakers, zoals de FotografenFederatie, hebben in aanvulling op de input van PlatformMakers vragen gesteld. Eén van de vragen betrof de eenzijdig opgelegde bepaling van Sanoma: “Onderschrijft de minister dat dit soort eenzijdige acties van uitgevers als Sanoma het belang van het auteurscontractenrecht benadrukt?”

Ook freelance journalist Joke Heikens maakte gebruik van de gelegenheid en vroeg aandacht voor de non-usus bepaling (terugkrijgen auteursrecht): “Kan de non-usus ook omgekeerd ingezet worden bijvoorbeeld als de distributeur teveel exploiteert en het gemaakte voor andere doeleinde gebruikt dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is?”

De PvdA meent dat een exploitant een auteur nooit mag dwingen zijn auteursrecht af te staan om zijn product, geëxploiteerd dan wel in een blad geplaatst te krijgen, dan wel een factuur betaald te krijgen.

Freelancer Joke Heikens en NVJ-secretaris Rosa García López overleggen op woensdag 19 juni met PvdA-kamerlid Mei Li Vos.