Vragen over straatinterviews en huisbezoek tijdens avondklok

dinsdag 26 januari 2021

De NVJ ontvangt veel vragen over de regels op straat tijdens de avondklok. Mag je 's avonds op straat buiten twee mensen interviewen? En mag je met twee personen, bijvoorbeeld een verslaggever en een cameraman, samen op reportage gaan en iemand thuis bezoeken? 

Foto: Paul van Riel / ANP

Het ministerie van Justitie en Veiligheid meldt hierover het volgende:

  • Als het gaat om huisbezoek is een ontheffing niet nodig. Dit is namelijk een dringend advies. Daar kan dus niet op worden gehandhaafd.
  • Als het gaat om buiten gelden uitzonderingen. De samenkomst vindt bijvoorbeeld plaats in het kader van de uitoefening van iemands beroep. Daar valt een journalist die aan het werk is ook onder.

>> Bekijk hier de regels voor binnen en buiten

Essentieel werk

De NVJ benadrukt verder dat de pers ongehinderd moet kunnen werken. Handhaving en politie gaan pertinent niet over de beweegredenen en het beoordelen of een reportage al dan niet essentieel is.

Meld klachten

Heb je ervaringen met betrekking tot het werken tijdens de avondklok en de handelwijze van de politie? Meld het ons via vereniging@nvj.nl o.v.v. klachten over politie tijdens avondklok.