Vrij ziek

maandag 12 december 2016

Als het dan toch moet zijn we, net als Kortjakje, liefst midden in de week ziek, en niet op een vrije vakantiedag. Maar ook dat kan zomaar gebeuren, en wat is het dan: ziek of vakantie? Of anders gezegd, mag de baas vakantiedagen afboeken als je ziek bent?

Stel dat een vakantieperiode is afgesproken, maar vóórdat de koffer kan worden ingepakt, wordt de stress te veel en volgt een ziekmelding wegens overspannenheid. Mag de werkgever dan de al afgesproken vakantiedagen in mindering op het vakantiesaldo brengen? Of zijn het ziektedagen en blijven de vakantiedagen gewoon staan?

Het zit zo: als tijdens de afgesproken vakantiedagen re-integratie nog niet aan de orde is wegens te ziek, dan mogen de vakantiedagen niet in mindering worden gebracht. Dan zijn het ziektedagen, vanuit de gedachte dat tijdens ziekte de vakantie niet de recuperatiefunctie heeft (want dààr is vakantie voor) waarvoor de vakantie is bedoeld. De werknemer moet zich dan richten op beter worden en mag, als de bedrijfsarts daar toestemming voor geeft, dat ook in het buitenland doen.  

Wat ook voorkomt is een werknemer die ziek wordt tijdens zijn vakantie. Ook dan geldt dat de werkgever (na ziekmelding) de ziektedagen niet mag afboeken als vakantiedagen. De werknemer is niet aan het uitrusten of aan het ontspannen, maar aan het herstellen van zijn ziekte. Een werkgever mag de ziektedagen in beide gevallen: ziek vóórdat de afgesproken vakantie in gaat, en ziek tijdens de vakantie, uitsluitend als vakantiedagen aanmerken als de werknemer daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft.  En als daar dan discussie over ontstaat, dan is het aan de werkgever om aan te tonen dat de werknemer bewust de keuze heeft gemaakt van zijn vakantiedagen af te zien.

Maar ja, wie doet dàt nou? Nog weer een andere situatie doet zich voor als een langdurig zieke werknemer op vakantie wil. Want ook deze werknemer heeft recht op vakantie. Wel moet de werknemer daarvoor toestemming hebben van zijn baas en van de bedrijfsarts. En natuurlijk mag de vakantie het herstel niet in de weg staan. Als de zieke werknemer in die periode ècht vakantie wil genieten en verschoond wil blijven van bezoekjes aan de bedrijfsarts en re-integratieverplichtingen, dan mogen vakantiedagen worden afgeboekt.  En stel nou dat een langdurig zieke werknemer zomaar (zonder toestemming) op vakantie gaat? Tja. In een recente zaak vond het Amsterdamse Hof dit geen reden voor ontslag op staande voet. De werkgever had gewoon het loon kunnen inhouden. Het Hof in Den Bosch was strenger en hield het gegeven ontslag op staande voet in stand. Maar in die zaak ging het dan ook om iemand die ruim zeven weken zonder toestemming op vakantie was gegaan. Het kostte hem zijn baan. Altijd vakantie…