Waakhonden aan De Persgroep: snel fatsoenlijke betaling freelancers

woensdag 29 april 2015

De gezamenlijke redactieraden en -commissies van de voormalige Wegener-kranten, verenigd in de Waakhonden, vragen de top van De Persgroep dringend om te komen tot een fatsoenlijke betaling aan freelance journalisten en geven het advies de NVJ Tarievencalculator hierbij te volgen. Er zal snel duidelijkheid over de tarieven moeten komen, aangezien per 1 mei grote aantallen journalisten de voormalige Wegener-kranten verlaten. 

Kwaliteit

Aangezien 30 procent van de kopij in de kranten moet worden gevuld door externe medewerkers is het van groot belang dat kwaliteit wordt geleverd. Dit is alleen mogelijk door goede freelance journalisten fatsoenlijk te betalen voor producties die er toe doen, aldus de brief van de Waakhonden. Zij zijn er echter niet gerust op dat De Persgroep daartoe bereid is.

1 mei

Per 1 mei zullen grote aantallen journalisten de voormalige Wegener-kranten verlaten. Indien contracten met goede freelancers uitblijven, ontstaan er gaten in de productie van kopij in edities, de ruggengraat van de regiokaternen die daardoor in kwaliteit zullen teruglopen. ‘Dat zou niet alleen een verkeerd signaal zijn aan onze lezers, maar ook in schril contrast staan tot de beoogde kwaliteitsimpuls in onze kranten.' 

Afspraken

De gezamenlijke redactieraden  en redactiecommissies roepen De Persgroep op zo snel mogelijk harde afspraken over een fatsoenlijke beloning van freelancers - zoals aangegeven in de NVJ Tarievencalculator - te maken met de Centrale Ondernemingsraad en hierbij de NVJ in een adviserende rol te betrekken.