Wanbeleid PCM staat nu definitief vast

donderdag 2 september 2010

Het wanbeleid bij PCM Uitgevers staat nu definitief vast. Dat is een belangrijke vaststelling, aldus de NVJ in een reactie op de mededeling van De Persgroep Nederland dat een uitspraak van de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam niet zal worden aangevochten.

In een door de NVJ en FNV Kiem aangespannen procedure stelde de Ondernemingskamer op 27 mei 2010 dat er in de jaren 2004 tot 2007 bij PCM sprake is geweest van wanbeleid. Met name bonusregelingen voor 27 bestuurders werden onrechtmatig verklaard. Alles bij elkaar gaat het om een bedrag van ongeveer 25 miljoen euro.

De Persgroep Nederland, de nieuwe eigenaar van PCM, heeft besloten dit geld niet te gaan verhalen op de betrokken bestuurders, commissarissen dan wel aandeelhouders. De mogelijkheden zouden juridisch beperkt zijn. Wel wordt op de betrokkenen op ethische gronden een klemmend beroep gedaan het ten onrechte ontvangen geld terug te storten.

De formele rol van de NVJ is met het definitief worden van de uitspraak van de Ondernemingskamer uitgespeeld. De zaak kan nog wel in de Centrale Ondernemingsraad aan de orde komen. De NVJ vindt het morele appel echter wel wat makkelijk en blijft van mening dat het ten onrechte ontvangen geld zou moeten worden terugbetaald.