Wat is een billijke vergoeding in de journalistiek?

woensdag 3 juni 2015

NVJ-advocaat Mira Herens zal vrijdag 5 juni tijdens een studiemiddag van de Vereniging voor Auteursrecht spreken over billijke vergoeding in de journalistiek. Billijke vergoeding is het kernbegrip van het wetsvoorstel Auteurscontractenrecht. Het wetsvoorstel beoogt de contractuele positie van de maker ten opzichte van de hun exploitanten te versterken en geeft de maker daarvoor verschillende instrumenten.

Het belangrijkste instrument is het recht op een billijke vergoeding voor het verlenen van exploitatiebevoegheid. Maar wat is een billijke vergoeding en hoe stel je die in de verschillende mediasectoren vast? Sprekers uit de wetenschap en advocatuur gaan hierover met elkaar in debat

Het wetsvoorstel is op 12 februari van dit jaar door de Tweede Kamer unaniem aangenomen en ligt nu in de Eerste Kamer.