Wat merken freelancers van de crisis?

woensdag 4 maart 2009

Laat van je horen!

Het nieuws wordt deze dagen gedomineerd door de economische crisis. In veel bedrijfstakken wordt bezuinigd, ingekrompen en worden mensen naar huis gestuurd. De media berichten erover, maar wat merken freelance journalisten en fotografen er zelf van? Tegen welke specifieke problemen lopen jullie aan? De sectie freelance van de NVJ wil graag van jullie weten hoe jullie er voor staan en waar jullie eventueel ondersteuning kunnen gebruiken.Freelancers calculeren magere tijden in; het zijn de risico's van het ondernemerschap en freelancers zullen niet snel hulp vragen. Maar in de huidige tijd kunnen sommigen dat misschien wel gebruiken.

Daarom: laat van je horen, zodat we een beeld krijgen van jullie situatie en waar nodig ondersteuning kunnen bieden.

Om zicht te krijgen op knelpunten, hopen we dat jullie de vragen willen invullen. Schroom niet om zelf informatie toe te voegen!

Link naar de vragenlijst

We hopen op jullie respons.

namens de sectie Freelance van de NVJ,

Margriet Vroomans

voorzitter