Wat de OR en redactieraad voor flexwerkers en zzp’ers kunnen doen

dinsdag 5 november 2013

De NVJ roept ondernemingsraden en redactieraden op om flexwerkers en freelancers bij te staan in de strijd tegen steeds slechtere voorwaarden, zoals lage tarieven, overdracht auteursrechten en wurgcontracten. De NVJ reikt hiervoor een aantal praktische handvatten aan.

Wat kan de OR voor flexwerkers een zzp’ers doen?:
• Artikel 25 (eerste lid, onderdeel g): Adviesplicht met betrekking tot het inlenen van personeel, een besluit tot het groepsgewijs werven of inlenen van arbeidskrachten.
• Geef zzp’ers medezeggenschap in de OR.
• Richt een Flexcommissie op en vul de enquête Flexwerk en medezeggenschap op van Commissie Bevordering Medezeggenschap.
• Agendeer het onderwerp inclusief betere randvoorwaarden voor freelancers.
• Verzamel kerncijfers en deel deze met de NVJ:
- Ontwikkeling vast / flex / freelance vanaf 2004 tot heden;
- Schijnzelfstandigheid (percentage);
- Ontwikkeling tarieven;
- Tarief per uur (bereken dit);
- Randvoorwaarden (overdracht auteursrecht / wurgcontracten / juridische bijstand / fonds / meeliften op collectieve verzekeringen /
• Draag intern en extern je intenties uit.

Wat kan de redactieraad doen?:
• De redactieraad kan zichzelf de bevoegdheid geven om mee te praten over de verstandhouding vast/flex/freelance (en betere randvoorwaarden) door deze bevoegdheid op te nemen in het redactiestatuut.
• Agendeer het.
• Draag intern en extern je intenties uit.