Wat zijn je ervaringen met het Auteurscontractenrecht?

woensdag 6 december 2017

Het Auteurscontractenrecht, sinds 1 juli 2015 van kracht, moet (foto)journalisten, auteurs en artiesten beschermen tegen wurgcontracten. Bij de invoering is afgesproken om na 2,5 jaar een tussenevaluatie te houden. De NVJ, NVF en PlatformMakers verzamelen nu ervaringen over de praktijk en roepen zelfstandigen enkele vragen te beantwoorden.

Tussenevaluatie

De NVJ, NVF en PlatformMakers hebben flink gelobbyd om het Auteurscontractenrecht ingevoerd te krijgen. Bij de invoering is afgesproken de nieuwe wet na vijf jaar te evalueren, met een tussenevaluatie na 2,5 jaar. Die tussenevaluatie wordt in januari 2018 gehouden. Daarom willen de partijen graag zoveel mogelijk ervaringen uit het veld verzamelen. Is de contractpraktijk verbeterd sinds de invoering van de wet? Of valt het tegen?

Makers aan het Woord

In de lobby voor het Auteurscontractenrecht heeft de NVJ samen met PlatformMakers destijds een boekje gemaakt: ‘Makers aan het Woord’.  Schrijvers, ontwerpers, acteurs, vertalers, songwriters, filmmakers, illustratoren, fotografen, journalisten, muzikanten en architecten reageerden toen in groten getale op de vraag wat hun ervaringen met onderhandelen over auteursrechten. In het boekje werd een kleine selectie opgenomen van wat een aantal makers meemaakte op het gebied van contracten en rechten.

Ervaringen gevraagd

Het is belangrijk om de stem van de maker te laten horen. Hieronder vind je drie korte vragen waarmee je kunt laten weten hoe het er in de praktijk aan toegaat. Dat kan anoniem. Het gaat ons niet om je naam, maar om een reëel beeld van de situatie.

Doe mee en stuur je antwoorden vóór 24 december terug. Het zijn maar drie vragen, en je helpt de hele branche ermee! Stuur je antwoorden naar Rosa García López, secretaris NVJ Zelfstandigen en NVF & bestuurslid Platform Makers, rgarcialopez@nvj.nl

3 vragen over het Auteurscontractenrecht in de praktijk

Tik je antwoorden onder de vragen. Neem de ruimte, geef zoveel mogelijk voorbeelden en wees zo specifiek mogelijk. Hoe meer informatie hoe beter!

1. Is jouw contractuele positie de laatste 2,5 jaar verbeterd, verslechterd of gelijk gebleven? Kun je daar voorbeelden van geven? Denk aan de hoogte van je honorarium, de afspraken over hergebruik, de overdracht van rechten, verstikkende contracten en je onderhandelingspositie daarover.

...

2. Heb je de afgelopen 2,5 jaar een geschil gehad over je auteursrechten met je uitgever/opdrachtgever? Met wie? Waar ging het over? Is het opgelost? Hoe?

3. Ken je de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht? Zou je een eventueel geschil aan deze commissie willen voorleggen? Als het antwoord nee is, waarom niet?

...

Wat mogen wij doen met je gegevens?

Vink aan wat van toepassing is (meer antwoorden mogelijk):

Ja/Nee  Platform Makers mag mij benaderen voor een mondelinge toelichting

Ja/Nee  Platform Makers mag deze informatie gebruiken in een nieuw boekje voor de lobby voor een zo goed mogelijke uitvoering van het Auteurscontractenrecht

Ja/Nee  Als mijn voorbeelden gebruikt worden in de lobby, blijf ik graag anoniem

Vul hieronder je gegevens in:

  • Naam: …
  • Beroep: …
  • Plaats: …
  • Telefoon: …
  • E-mail: …

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

De NVJ, NVF en Platform Makers willen graag weten wat er speelt in de beroepspraktijk. Maar we weten ook dat conflicten over het auteursrecht gevoelig kunnen liggen. We gaan dan ook vertrouwelijk om met je persoonlijke gegevens. Als je hebt aangevinkt dat je anoniem wilt blijven, zullen wij uiteraard je naam niet bekendmaken.

 

 

 

E-learning Auteursrecht

Wat houdt auteursrecht precies in? Wat zijn de regels van het auteursrecht? Is het auteursrecht onbeperkt geldig? En wat kun je doen bij inbreuk? In deze e-learning training Auteursrecht leer je in 4 hoofdstukken alles wat je moet weten wanneer je creatief werk maakt en publiceert.

Meer informatie