We need you – vrijdag al!

woensdag 29 januari 2020

Een paar dagen geleden maakte DPG bekend dat ze het basistarief voor freelancers verhoogt. Van 13 naar 14,5 cent! Dat schiet natuurlijk niet op, met een dergelijke vergoeding kun je als journalist niet rondkomen. Om DPG en andere uitgevers zover te krijgen dat ze ons freelancers serieus nemen, zullen wij zelf moeten laten zien dat het ons ernst is. En desnoods moeten we het laten voelen.

De afgelopen weken is een groep freelancers al enkele keren bij elkaar gekomen om te brainstormen over de vraag hoe we ons recht kunnen halen, tarieven die aansluiten bij de cao-lonen van onze collega’s in vaste dienst. We zijn al aardig op streek, maar om nog een stapje verder te komen zou het geweldig zijn als zich vrijdag aanstaande om 14.00 uur nog meer collega’s op de Johannes Vermeerstraat melden. Niet alleen omdat we ieders inbreng nodig hebben, maar ook om te zien dat we bereid zijn om echt iets te doen.

Het zijn vooral de collega’s in de regio die genoegen moeten nemen met die absurd lage tarieven. Voor hen is het vanwege de afstand waarschijnlijk lastig om zich vrijdag bij de groeiende actiegroep aan te sluiten. Maar we moeten onszelf niet voor de gek houden: ook de positie van freelancers die bij de landelijke kranten werken, staat onder druk. Al jaren. Sinds 2004 zijn de tarieven niet gestegen. Omdat geld vanwege inflatie sindsdien zo’n 24 procent minder waard is geworden, zijn wij er in feite allemaal heel veel op achteruit gegaan. En dan heb ik het nog niet eens over tarieven die in die jaren zelfs verlaagd zijn.

Mijn oproep om vrijdag naar het hoofdkantoor van de NVJ te komen, als je daar kans toe ziet, geldt overigens niet alleen voor freelancers. Collega’s in vaste dienst moeten beseffen dat die lage freelance-tarieven ook hún positie bedreigen. De mediabedrijven doen het soms voorkomen dat vaste banen moeten verdwijnen als zij freelancers meer moeten betalen, maar het omgekeerde is natuurlijk waar. Naarmate freelancers goedkoper worden, zullen de uitgevers collega’s in vaste dienst inruilen voor goedkopere krachten.

De druk op de mediabedrijven wordt groter. De politiek, de Autoriteit Consument en Markt en de onafhankelijke rechter hebben de afgelopen tijd laten weten dat de huidige situatie met onderbetaalde flexwerkers niet getolereerd kan worden. We hebben het tij mee, de komende maanden zijn cruciaal. Maar we hebben jouw hulp nodig. Liefst vrijdag al.


Ben je van plan om te komen? Meld je dan aan bij Mariette Koning via mkoning@nvj.nl onder vermelding van ‘Mijn tarief is me lief’. De reiskosten van NVJ-leden worden vergoed.

Datum en locatie

  • Vrijdag 31 januari, vanaf 14.00 uur
  • NVJ, Johannes Vermeerstraat 22, Amsterdam