We zijn begonnen!

dinsdag 16 oktober 2018

Fotojournalisten Eddy van Wessel en Freek van den Bergh overhandigden begin oktober de eerste exemplaren van het NVF Beeldboek “Fotojournalistiek heeft een Prijs” aan Tweede Kamerleden, de SER en de Mediafederatie.  Daarmee werd een aftrap gegeven van de langdurige campagne om de honorering van de fotojournalistiek onder de aandacht te brengen.

Binnen een paar minuten wist Eddy ook voor de luisteraar van Radio1 exact te verwoorden hoe de tarieven bij zowel zijn werk als bij de regionale kranten onder druk staan. Onze tweede ambassadeur, Freek van den Bergh, werd door Sebastiaan ter Burg gevolgd bij de reconstructie van het maken van een van de belangrijkste nieuwsfoto’s van afgelopen jaar. Bekijk het filmpje en vergeet dit niet te delen via je eigen kanalen. 

In onze campagne leggen we de nadruk op auteursrechten en tarieven. De mogelijkheid om als fotografen collectief tariefafspraken te kunnen maken moet er zijn.  Het getuigt van een verwerpelijke moraal dat uitgeverij de Persgroep, met een fors aandeel in krantenland, de Geschillencommissie de rug toekeert.

Alles is nu scherp onder de aandacht gebracht bij de politieke partijen. Dank aan onder meer Peter Kwint van de SP en Corinne Ellemeet en Kathalijne Buitenweg van GroenLinks.

Fotojournalist Ruud Rogier heeft zijn nek uitgestoken. In samenspraak met advocaat Otto Volgenant is de NVF een rechtszaak gestart. Hoe dit verder verloopt vermelden we jullie in de komende nieuwsbrieven. 

Dank voor alle reacties die we tot nu toe al hebben mogen ontvangen.  

In PF bijvoorbeeld staat de problematiek in 1 zin weergegeven: 

"De kloof tussen wat een fotojournalist verdient en zou moeten verdienen, is extreem groot. Omgerekend in uurtarieven verdienen fotografen inmiddels vaak minder dan 50 procent van de in vaste dienst werkende journalisten.” 

Wordt vervolgd! 

#Fotojournalistiekheefteenprijs

Eric Brinkhorst, voorzitter NVF