Wees ruimhartig met Bbz voor zzp’ers die in hun portemonnee worden getroffen door corona

donderdag 12 maart 2020

De NVJ steunt het voorstel van FNV Zelfstandigen om zelfstandigen die door het coronavirus in de problemen komen snel ondersteuning te bieden via de regeling Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Gemeenten hebben een instrument in handen om zelfstandigen bij te staan bij tijdelijke liquiditeitsproblemen.

Het Coronavirus treft ook freelance (foto)journalisten in de portemonnee. Opdrachten worden geannuleerd, zoals lezingen of opdrachten in het buitenland. (Foto)journalisten die evenementen verslaan worden ook getroffen.

‘Juist tijdens de uitbraak van het coronavirus is meer dan ooit nodig dat gemeenten bekendmaken dat de regeling bestaat en dat zzp’ers bij de gemeenten kunnen aankloppen als het financieel niet meer gaat’, aldus FNV Zelfstandigen. De NVJ pleit in navolging van FNV Zelfstandigen voor een flitsbeoordeling van aanvragen omdat zzp’ers nu geen weken of maanden kunnen wachten op ondersteuning.

Zelfstandigen met tijdelijke liquiditeitsproblemen die veroorzaakt zijn door het coronavirus komen in aanmerking van de Bbz. Een zzp’er moet volgens de Bbz-regeling wel laten zien dat zijn/haar bedrijf levensvatbaar is.

FNV Zelfstandigen roept staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op om een extra editie uit te geven van het periodiek Gemeentenieuws. Dat is een brief van het ministerie aan gemeenten. ‘Hierin wordt als het aan ons ligt gemeenten gevraagd meer aandacht te geven en meer bekendheid te geven aan het Bbz juist in deze tijd van het coronavirus. Laat ook zien dat gemeenten ruimhartig zijn voor de zzp’er. Betrek daarbij ook de VNG.’ zo stelt FNV Zelfstandigen voor.

Uitstel van belasting betalen voor ondernemers

Zzp’ers die in de financiële problemen komen vanwege het coronavirus kunnen bij de Belastingdienst om uitstel van betaling vragen van de inkomstenbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Het verzoek moet schriftelijk worden onderbouwd. De beoordeling vindt achteraf plaats. De Belastingdienst zal de zogenoemde verzuimboetes voor het niet op tijd betalen van belastingen schrappen of terugdraaien.