Op weg naar een levendige vereniging

donderdag 20 mei 2021

Misschien heb je als lid al kennisgemaakt met de invoering van het nieuwe verenigingsmodel van de NVJ. Maar wat gaat er nu allemaal precies veranderen en wat zijn daar de voordelen van? Vandaag deel 1: een algemene introductie.

Terug naar 12 september 2020. Op die dag wordt het plan voor een nieuw verenigingsmodel gepresenteerd (en goed bevonden) tijdens de Algemene Ledenvergadering van de NVJ. Het idee erachter is een moderne vereniging waar alle leden zich vertegenwoordigd voelen en gehoord worden. Een levendige NVJ bovendien, want de ervaring leert dat leden graag hun expertise willen delen, mee willen denken of tijdelijk mee willen helpen. Daarmee wordt de NVJ dé plek voor leden die zich willen inzetten voor kwaliteit en onafhankelijke journalistiek.

Van sectie naar ledengroep

Het werkveld verandert en is steeds minder afgebakend door klassieke functies. Veel journalisten werken voor kranten én tijdschriften én online én voor print. Bovendien willen leden zich weliswaar inzetten voor de NVJ, maar dan meer op flexibele basis zonder zich een aantal jaar te willen binden aan een (sectie)bestuursfunctie. In de afgelopen jaren hebben de verschillende secties van de NVJ meegewerkt aan een nieuwe ledenindeling, die flexibel is én met behoud van de identiteit van de verschillende journalistieke achtergronden.

Inmiddels spreken we van zeven ledengroepen: Zelfstandigen, Werknemers Uitgeverijbedrijf, Werknemers Omroep, NVF, Plus+, ViP en Gemengd Bedrijf.

Vakgroep, de actieve voorhoede van de ledengroepen

Deze ledengroepen (met uitzondering van Gemengd Bedrijf) hebben elk een voorhoede, de zogeheten vakgroep van actieve leden. Hierin worden kennis en expertises gedeeld, evenementen voorbereid en georganiseerd, en bijdragen geleverd aan nieuwsbrieven voor de eigen ledengroep. Dit is een interessante laag, want elk lid binnen de ledengroep kan zich hiervoor aanmelden en actief meedenken en meedoen, terwijl je je eigen mate van inzet bepaalt. Elke bijdrage, kleine en groot, doet ertoe.

Bestuur en drie beleidsteams

De enige plekken waar je je als bestuurder wel drie jaar aan bindt zijn het hoofdbestuur en drie nieuw te vormen beleidsteams. Die drie teams komen niet uit de lucht vallen. Ze vertegenwoordigen de drie hoofddoelen van de NVJ: werkvoorwaarden, persvrijheid en vakontwikkeling. De beleidsteams bestaan uit vertegenwoordigers uit alle ledengroepen (met uitzondering van Gemengd Bedrijf), aangevuld met leden uit het bestuur. De beleidsteams geven gevraagd en ongevraagd advies, maken beleidsvoorstellen en halen informatie op.

Het mooie van de samenstelling binnen de teams is dat alle ledengroepen zijn vertegenwoordigd. Zo zitten zowel werknemers als freelancers samen in het beleidsteam werkvoorwaarden en het past heel erg bij de NVJ om met één mond te spreken en zich voor álle werkenden in te zetten. Mét elkaar, niet tegenover elkaar. Tegelijkertijd hebben we wel aandacht voor de verschillen die er ook zijn, en dan zijn we weer terug bij je eigen specifieke geluid binnen je eigen ledengroep.

Dit is deel 1 uit een serie blogs over de nieuwe verenigingsstructuur van de NVJ. In de komende afleveringen wordt aandacht besteed aan o.a. de kenmerken van de afzonderlijke ledengroepen; actief worden voor de NVJ; kenmerken van de beleidsteams; en verkiezingen.

Voor alle informatie over de nieuwe verenigingsstructuur kun je binnenkort ook op onze website terecht.