Met welke mediaorganisaties is NVF in gesprek?

woensdag 30 januari 2019

Het ANP en de Persgroep gaan opnieuw in gesprek met de NVF. Dit is de uitkomst van de landelijke actiedag op 25 januari, waarbij meer dan 500 fotojournalisten het werk neerlegden. De gesprekken zullen gaan over de eisen van de NVF zoals toekomstbestendige tarieven. Daarnaast zal de NVJ/NVF media die nog niet een gesprek zijn aangegaan, aansporen om dit alsnog te doen.

Martijn Bennis (ANP) houdt de advertentie omhoog die is ondertekend door 300 fotografen (foto: Harmen de Jong)

Tijdens de actiedag in Den Haag onderstreepte NVF-secretaris Rosa García López het belang om met elkaar in gesprek te gaan. Kern van de huidige problemen is dat veel fotojournalisten zich niet voelen gehoord en vinden dat er respectloos met hen wordt omgegaan.

Sommige organisaties, zoals SPN (uitgever van Plus Magazine), weigerden in 2018 een uitnodiging van de fotojournalisten om met hen in gesprek te gaan over de verlaging van de tarieven. De NVF nodigt daarom alle partijen opnieuw uit om met hen in gesprek te gaan.