Naar een werkbare journalistiek

maandag 27 mei 2013

OPINIE – Hoe kun je bijdragen aan een journalistiek die weer fatsoenlijk zijn werk kan doen? Dat is voor mij de centrale vraag. Als we op die vraagstukken een antwoord kunnen vinden dan doe je als NVJ wat je hoort te doen: staan voor je vak. Journalisten – en in het bijzonder freelancers – worden weggestuurd waar ze legitiem hun werk doen, ondervinden actieve tegenwerking van overheden, worden bedreigd, moeten rondkomen van tarieven waar je niet meer van kunt bestaan en worden door uitgevers soms uitgekleed tot onder het minimumloon.

Gelukkig blijkt dat weerstand bieden daadwerkelijk helpt. Bij de Nationale Politie snappen ze daar nu eindelijk dat het niet normaal om alleen die journalisten te bedienen die in lijn werken met het beeld dat ze willen uitstralen. Recentelijk heb ik de harde toezegging gekregen dat geen journalistieke producties meer zullen worden tegengewerkt en dat hun communicatieplan met de NVJ besproken gaat worden. Daar was wel een tweetal rechtszaken voor nodig. Natuurlijk is dat nog onvoldoende en dus werk ik met NVJ-secretaris Thomas Bruning aan tactieken om de overlast van politie en justitie tot een minimum te beperken.

En op het gebied van excessief lage tarieven begint er langzaam beweging te komen. Gelukkig beginnen de eerste uitgevers te aanvaarden dat als je nog enige kwaliteit wil bieden het normaal is daarvoor te betalen. Dat is niet alleen het belang van een freelancer, maar ook in het belang van de media zelf. Want het maken van een goede productie is nu eenmaal veel werk. En met de verschuiving van vaste medewerkers naar freelancers is dit een groot probleem. Het gaat niet vanzelf, want de weerstand is groot. Helaas worden ook acties een reële optie, want de dreiging van binnen uit is groot. En dan kun en mag je niet blijven stilzitten. Werk aan de winkel dus.

Brenno de Winter, voorzitter NVJ-sectie Freelance