Werkbeurs Matchingfonds open tot eind 2021

maandag 20 september 2021

Alle freelance schrijvende journalisten kunnen nog tot en met 20 december een beroep doen op het zogeheten Matchingfonds, dat werkbeurzen beschikbaar stelt om creatieve journalistieke projecten uit te voeren. Stichting Lira heeft hiervoor 350.000 euro ter beschikking gesteld voor 2021. Daarvan zit nog een deel in het fonds, dus wees er snel bij. Freelance journalisten kunnen een aanvraag indienen tot een maximum van 2.500 euro. Heb je eerder een aanvraag ingediend en dat project is afgesloten kan je weer een aanvraag indienen.

De corona-epidemie heeft ook voor freelance schrijvende journalisten ingrijpende gevolgen. Media staan onder grote druk, opdrachten vallen weg. Om de gevolgen enigszins te compenseren heeft Stichting Lira budget beschikbaar gesteld voor een steunfonds dat wordt uitgevoerd door het Matchingfonds van De Coöperatie.

Hoe werkt het?

De werkbeurzen zijn beschikbaar voor alle schrijvende freelance journalisten die een project uit willen voeren waarvoor ze in deze tijden geen middelen kunnen vinden. Je kunt een aanvraag indienen tot een maximum van 2500 euro. Sluitingsdatum is 20 december. 

Heb je al eerder een werkbeurs ontvangen en ondertussen je project(en) afgerond? Dan mag je opnieuw een aanvraag indienen voor een volgend project.


Heb je vragen over het Matchingfonds? Dan kun je contact opnemen met De Coöperatie via matchingfonds@decooperatie.org, onder vermelding van ‘Informatie werkbeurs’.