Werkcode DPG Media massaal goedgekeurd door leden NVJ

maandag 13 juni 2022

De freelanceleden werkzaam bij DPG Media die hun stem hebben uitgebracht over de Werkcode DPG Media hebben deze overeenkomst goedgekeurd. De code gaat per 1 juli aanstaande in.

Foto: Kim van Dam

De NVJ heeft al haar freelancers werkzaam bij DPG Media gevraagd te stemmen over de Werkcode. 92% van de stemmers heeft voor de Werkcode gestemd. Dat betekent dat deze per 1 juli van kracht wordt.

Bindende minimum afspraken over freelance tarieven

De Werkcode DPG Media zorgt voor bindende minimumafspraken over de tarieven, die DPG Media voortaan tenminste dient te betalen aan freelance journalisten en fotojournalisten. De NVJ is samen met actieve leden al enkele jaren bezig met het creëren van een gelijk speelveld in de mediasector en is blij dat DPG Media de stap heeft genomen dit te bereiken. DPG Media zet hiermee een nieuwe standaard in de uitgeverijsector: structurele indexering van alle tarieven én tenminste een tarief dat 167% van het cao-loon betreft. Freelancers en medewerkers die onder de cao vallen met hetzelfde werk moeten minimaal hetzelfde verdienen en dat maakt deze afspraak werkelijkheid.

In de nieuwe werkcode bij DPG Media zijn deze belangrijke afspraken vastgelegd:

  • Alle tarieven voor journalisten en fotojournalisten zullen voortaan worden geïndexeerd; deze indexatie loopt gelijk met de cao-loonsverhogingen. De regio-foto tarieven zullen vanaf 31 december 2023 worden geïndexeerd omdat de eerste verhoging al verdisconteerd is in het nieuwe regiotarief.
  • Een freelancer zal minimaal 167% van het cao-loon ontvangen van het bij de opdracht passende schaalsalaris. In deze toeslag is rekening gehouden met 8% vakantietoeslag, 50% zzp-toeslag en 20 wettelijke vakantiedagen (9%)). De zzp-toeslag van 50% is een tegemoetkoming in de kosten die een freelancer zelf draagt voor onder meer pensioen, verzekeringen en ziekte.
  • Er geldt een minimumtarief van 30 euro per uur voor alle journalistieke functies. Met een minimumtarief van 30 euro per uur wordt een ondergrens in de freelance journalistiek vastgelegd. Dit bedrag is expliciet bedoeld als starttarief (en dus géén standaardtarief). Starters maken aanspraak op dit tarief, terwijl meer ervaren journalisten een tarief kunnen berekenen waar hun senioriteit en kennis in terug komt, passend bij de opdracht.
  • Voor fotojournalisten in de regio geldt per opdracht een minimumduur van twee uur en een minimumtarief van 65 euro (dit was 55 euro). Dat betekent dat indien een opdracht veel langer duurt je een ander bedrag moet afspreken. Duurt de foto-opdracht korter, dan blijft E65,- het geldende minimum opdrachttarief.

Historische afspraak

Milen van Boldrik, secretaris NVJ Zelfstandigen en NVF Fotojournalisten, spreekt van een historische afspraak.  ‘We hebben nu echt een stap gezet met DPG Media naar eerlijke tarieven, gekoppeld aan de cao waarbinnen  indexatie een vast onderdeel vormt. We zijn blij dat het dat onze achterban dit ook zo ziet en dat hiermee de Werkcode een feit is. Over een jaar staat er een serieuze evaluatie gepland met DPG Media over de Werkcode om te zien of de afspraken ook daadwerkelijk positieve uitwerking hebben”

Lisa Koetsenruijter, secretaris ViP en belangenbehartiger Freelancers: ‘Achter de schermen werken we al jaren voor én met onze leden naar betere voorwaarden en tarieven. Onder meer dankzij de freelancers die samen met ons hun stem hebben laten horen, hebben we nu deze afspraken kunnen maken. Hopelijk inspireert dit ook freelancers en uitgevers op andere plekken.’

Freelance NVJ leden die vragen of opmerkingen hebben over de Werkcode mogen deze richten aan freelance@nvj.nl. Hoewel het overgrote deel ingestemd heeft met deze Werkcode is een klein deel toch sceptisch. Je zorgen of opmerkingen zijn ook welkom op dit email adres. We zullen proberen iedereen te beantwoorden.

  • Lees hier meer over de Werkcode DPG Media voor freelancers.