Werkgevers komen afspraak loonsverhoging 2017 niet na

woensdag 7 december 2016

De werkgevers in de uitgeverij-cao willen de afspraak over de loonsverhoging van 1,7 procent (2% PKB) over 2017 niet nakomen.  In tegenstelling tot een speciaal hierover gemaakte afspraak, beschouwen zij deze verhoging niet als een structurele afspraak.

In afwachting van de uitkomst van overleg hierover hebben de NVJ en andere bonden alle cao-overleg opgeschort. Donderdag moet duidelijk worden of werkgevers alsnog gevolg geven aan de gemaakte afspraken. Zo niet, dan zal de NVJ haar leden gaan informeren dat de uitgevers een loonsverlaging van 1,7 procent per 2017 willen gaan doorvoeren.