Werkgeversvoorstellen omroep wekken verontwaardiging op

donderdag 19 februari 2015

De voorstellen die de omroepwerkgevers 9 februari naar buiten brachten hebben tot grote woede en verontwaardiging onder omroepmedewerkers geleid. De NVJ organiseerde dinsdagavond samen met de andere bonden een ledenbijeenkomst in Hilversum. In een bomvolle zaal werden de werkgeversvoorstellen over een nieuwe cao Omroep besproken.
 
Contracteren

Vooral de inzet op het inleveren van vakantie-uren, het verlagen van de periodieke verhoging en het beperken van de NRD-regeling tot  zon- en feestdagen hebben kwaad bloed gezet. Ook de wijze van contracteren is een blijvend punt van ongenoegen. Terwijl de wetgever de uit de hand gelopen flexibilisering wil beteugelen, wensen de werkgevers in de huidige cao-onderhandelingen de mogelijkheid tot het aanbieden van tijdelijke contracten zover als mogelijk op te rekken. Dit gaat zelfs zeer  tegen de nadrukkelijke wens van de wetgever in.

Petitie

De NVJ en andere werknemerspartijen gaan een gezamenlijke petitie opstellen, waarin zij hun ongenoegen uiten over de huidige werkwijze van de werkgevers. Een groot aantal medewerkers voelt zich in een tijd waarin zij al zwaar onder druk staan door de vele bezuinigingen absoluut niet serieus genomen.
Ook zal de NVJ op korte termijn de regio in gaan om overleg te voeren met de leden. In de regio zal ook het verslechterde sociaal plan als voorgesteld door de werkgevers ter sprake komen.