Werkgeversvoorstellen RTL: achteruitgang in arbeidsvoorwaarden

maandag 19 december 2016

De NVJ, FNV en De Unie hebben dinsdag overleg met RTL Nederland over een nieuwe cao. De huidige overeenkomst loopt tot en met 31 december. Een snelle vergelijking van de cao-voorstellen van de werkgever en die van NVJ en FNV laat zien dat er veel moet gebeuren om tot een goed en evenwichtig cao-akkoord te komen.

De directie van RTL Nederland spreekt van een noodzakelijke ‘versobering’ vanwege de zich snel wijzigende marktomstandigheden waarbinnen RTL moet opereren. Volgens de NVJ betekenen de voorstellen van RTL op veel fronten een stilstand of achteruitgang in de arbeidsvoorwaarden. Zo wil de werkgever geen structurele loonsverhoging doorvoeren, gaat de prestatie/eindejaarsuitkering naar beneden en wordt de salarisgroei naar beneden gebracht.

De NVJ en FNV gaan juist uit van koopkrachtontwikkeling en zetten in op een structurele salarisverhoging van 2,5 procent.  Een ander belangrijk punt is het grip krijgen op de flexibele schil. In mediabedrijven als RTL is flexibiliteit natuurlijk noodzakelijk, maar wildgroei moet worden tegengegaan en daarvoor zijn randvoorwaarden nodig.

Dinsdag praten de vakbonden weer met de directie en dan liggen de voorstellen van de vakorganisaties op tafel. NVJ en FNV trekken daarbij samen op en komen met één pakket voorstellen.  Binnen de NVJ is dat voorbereid met een klankbordgroep van leden bij RTL bestaande uit onder andere Ineke Deurwaarder, Erik Rezelman en Diane de Clerck. Rik Konijnenbelt heeft vanuit zijn functie als lid van het omroepsectiebestuur van de NVJ ‘meegekeken’. Eerder is ook met de OR gesproken over wat er binnen RTL allemaal speelt.