Werkgroep gaat juiste vorm onderzoeken bij afscherming adressen Kadaster

vrijdag 8 september 2023

Vanaf medio oktober kunnen veel minder mensen op naam zoeken in het Kadaster, een register met informatie over het bezit van woningen en ander vastgoed. Ook breidt het Kadaster de mogelijkheden uit om persoonlijke gegevens tijdelijk af te schermen bij dreiging. De NVJ is blij dat afscherming van adressen mogelijk wordt, maar wil dat zoeken op naam voor journalisten mogelijk blijft.

Foto: VRPress

De NVJ is enerzijds blij dat afscherming van adressen nu mogelijk wordt, net als bij KvK, maar vindt anderzijds dat zoeken op naam in het kadaster voor de beroepsgroep wel mogelijk moet blijven. Dit is voor journalisten een cruciale tool om bezit en belangen van personen en bedrijven in kaart te kunnen brengen.

Werkgroep

Daarover is de NVJ inmiddels in overleg met het kadaster en het Ministerie van Volkshuisvesting. Besloten is dat er een werkgroep komt met journalistieke vertegenwoordigers en mensen van het Kadaster om een goede vorm te vinden om beide belangen - veiligheid journalisten versus noodzakelijke transparantie voor onderzoek - te kunnen waarborgen.