Werkgroep Politie & Pers: binnenkort nieuwe incidentenlijst beschikbaar

donderdag 12 februari 2015

De NVJ en Nationale Politie ontwikkelen een nieuwe lijst van incidenten die gealarmeerd moeten aan de pers. Het is aan de eenheden of deze alarmeringen al dan niet met tussenkomst van een woordvoerder gebeurt. Dit blijkt uit overleg van de NVJ-werkgroep Politie & Pers.

Twee lijsten

Tot nu toe werkten de meldkamers met groene en gele lijsten – groen voor incidenten die automatisch gemeld moeten worden en geel na tussenkomst van een woordvoerder. Het werken met de twee gescheiden lijsten leidden tot problemen bij de meldkamercentralisten die de aard van het incident soms onvoldoende wisten te categoriseren, waardoor incidenten bij twijfel niet altijd gealarmeerd werden. De incidenten in de nieuwe lijst moeten voortaan altijd naar de pers worden doorgezet, al is het aan de eenheden om te bepalen of dit met of zonder tussenkomst van een woordvoerder gebeurt. Zodra de samenstelling van de lijst is goedgekeurd door de Nationale Politie en NVJ zal deze gepubliceerd worden op de webpagina Politie & Pers vande NVJ

Pilot

Uit het overleg kwam ook naar voren dat de technische toepassing van het meldkamersysteem voor de Rotterdamse pilot niet landelijk wordt ingevoerd. De pilot in Rotterdam betrof het automatisch alarmeren van groene meldingen. Het was echter nog steeds mogelijk om het automatisch alarmeren toch te omzeilen.     

Klachten

De NVJ roept houders van de politieperskaart op klachten over persalarmering te blijven melden. Binnenkort wordt het mogelijk om klachten te melden via een formulier op de website van de NVJ. Hierop worden ondermeer de aard van de klacht, eenheid aangevinkt, alsmede een omschrijving van de klacht ingevuld. De melding wordt automatisch naar de desbetreffende contactpersoon en de NVJ gestuurd.