Werknemers Adformatie Groep positief over verkoop

donderdag 5 april 2012

De werknemers van de Adformatie Groep reageren positief op de overname door Sijthoff Media Groep, zo blijkt uit het bezoek van tijdschriftsecretaris Yvonne Dankfort aan de redacties. De overname van de Adformatie Groepheeft geen gevolgen voor het huidige team, dat op de huidige locatie in Amsterdam blijft. Wel maakt Dankfort zich zorgen over de daadwerkelijke garantie dat de arbeidsvoorwaarden integraal worden overgenomen.

De werknemers ervaren de overname als een nieuwe uitdaging, nadat jarenlang niet is geïnvesteerd in de titels. Voor Sijthoff wordt de Adformatie Groep het nieuwe prestigeobject naast de kranten Kidsweek en 7Days van Young & Connected, de uitgeverij die Sijthoff Media Groep in 2010 overnam van PCM.

De overname van de Adformatie Groep, die titels uitgeeft als Adformatie, Tijdschrift voor Marketing, Communicatie, Creatie en Molblog, heeft geen gevolgen voor het huidige team, dat op de huidige locatie in Amsterdam blijft. Ook zijn er geen gevolgen voor het huidige freelancebeleid. Het Sociaal Beleidskader Wolters Kluwer blijft vanaf de datum verkoop een jaar van toepassing. De garantie is dat binnen dat jaar geen reorganisaties plaatsvinden.

Tijdschriftsecretaris Yvonne Dankfort benadrukt dat voor wat betreft de arbeidsvoorwaarden ze de garantie van de directie wil hebben dat de CAO voor Vaktijdschriftjournalisten integraal wordt overgenomen. Hetzelfde geldt voor het redactiestatuut. Zij dringt hier op aan omdat bij de overname van Young & Connected ondanks toezeggingen de toepassing van de CAO voor Publiekstijdschriftjournalisten een vertraging van meer dan een jaar opliep. Daarnaast wil Dankfort dat er een goede vergelijking komt tussen het Kluwer Pensioenfonds dat nu van toepassing is en het Pensioenfonds voor de Grafische bedrijven. Kluwer garandeert dat de pensioenen voor de werknemers niet achteruitgaan en dat het Kluwer Pensioenfonds tot 31 december 2012 van toepassing is zodat een soepele overgang kan worden geregeld.

Op 10 en 11 april volgen gesprekken tussen de NVJ en respectievelijk Kluwer en de ondernemingsraad waarna na verwachting een adviesaanvraag wordt uitgebracht.