Wetsvoorstel Auteurscontractenrecht naar Tweede Kamer

donderdag 21 juni 2012

Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie en staatssecretaris Zijlstra van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben het wetsvoorstel Auteurscontractenrecht naar de Tweede Kamer gestuurd. Als een exploitant geld verdient met creatieve prestaties, moet de maker daarvan in redelijke mate meeprofiteren.

Zo krijgt de maker het recht op een billijke vergoeding voor het verlenen van exploitatiebevoegdheid. De minister van OCW kan samen met verenigingen van makers en exploitanten de hoogte hiervan vaststellen.

Bij onverwacht succes kan de maker bovendien een hogere vergoeding claimen.

Tot slot komt er een laagdrempelige geschillencommissie. Naast individuele makers kunnen ook verenigingen van makers geschillen aan de commissie voorleggen.