Wie is aansprakelijk bij onrechtmatige publicatie?

vrijdag 23 december 2011

Steeds vaker worden journalisten aansprakelijk gesteld voor een publicatie. Soms nog voordat een artikel wordt gepubliceerd wordt gedreigd met kort gedingen, eisen voor rectificatie en een schadevergoeding wegens aantasting van eer en goede naam. Komt dit voor rekening van de freelancer?

Bij onrechtmatige publicatie kan zowel de uitgever als de freelancer worden aangesproken, of allebei. Meestal zal de uitgever aangesproken worden. Die is het makkelijkst op te sporen. Ook is het vrij zeker dat die een eventuele schadevergoeding kan betalen en voor een rectificatie kan zorgen. Dat gebeurt natuurlijk alleen indien de publicatie inderdaad onrechtmatig is. Bij de beoordeling daarvan vindt een afweging plaats tussen het recht op vrije meningsuiting en het recht op bescherming van eer en goede naam en het recht op privacy.
Hierbij speelt een rol wat de gepubliceerde feiten of verdenkingen zijn, de te verwachten gevolgen van de publicatie, de ernst van de misstand die de publicatie aan de kaak beoogt te stellen, de mate waarin het artikel steun vindt in beschikbaar feitenmateriaal, de toonzetting van het artikel, en of het gestelde op een minder schadelijke manier had kunnen worden gebracht.

Indien de publicatie inderdaad onrechtmatig zou zijn, dan moet nog gekeken worden hoe de schadevergoeding tussen de krant en de freelancer verdeeld moet worden. Normaal gesproken geldt een verdeling van 50/50. Indien je als freelancer onvoldoende je bronnen hebt gecheckt, bestaat echter de kans dat je voor meer dan 50 procent aansprakelijk bent. Mocht je echter de opdrachtgever gewaarschuwd hebben dat het een risicovol artikel was (en die besluit toch te publiceren), dan is de opdrachtgever voor meer dan 50 procent aansprakelijk.
Het beste is om vooraf afspraken te maken over dit soort verdeling van aansprakelijkheid, zeker bij risicovolle artikelen.

Petra Oudhof, NVJ Advocaten & Juristen