Wie brengt de krant?

woensdag 23 februari 2022

In ons land spelen 7-vinkjes de baas. Witte piemeldragers met een gymnasiumachtergrond en een universitaire opleiding maken de dienst uit. What’s new? En toch kan het geen kwaad weer eens onder de aandacht te brengen dat de 7-vinkjes geen benul hebben van het lot van de mindere goden. Neem nou de schokkende reportage over de krantenbezorgers in de Volkskrant. Tegen een uurloon van 10 euro 61 bruto voor dag en dauw en in weer en wind langs de deuren. Ziek? Jammer dan, want krantenbezorgers zijn niet in loondienst, maar werkzaam als zelfstandige. Zoek maar een vervanger, die dan wel moet worden goedgekeurd.

In 2018 verzette de Persgroep (het huidige DPG) zich nog met hand en tand èn succes tegen de vordering van een aantal bezorgers die vroegen om een arbeidsovereenkomst die in ieder geval doorbetaling bij ziekte zou regelen. Maar het blijven dus zelfstandigen. Nu dreigt het spaak te lopen. Het schamele loon en de ontbrekende rechtspositie leiden tot een tekort aan bezorgers en dus tot bezorgklachten. En dat leidt weer tot opzeggingen. Paniek in de tent.

Volgens directeur/uitgever Van Gruijthuijsen van DPG wordt (aldus het artikel in de Volkskrant) druk naar oplossingen gezocht. Gedacht wordt aan een salarisverhoging voor de bezorgers, maar ook aan het eerder sluiten van de krant. Dat zou de bezorgers meer tijd geven voor de bezorging. Langer bezig met het natte, koude en zware werk. Het is de vraag of dat een oplossing is. Niet alleen omdat een eerder sluitende krant leidt tot minder actueel nieuws en dus om die reden ontevreden lezers, maar ook omdat het getuigt van een miskenning van de echte problematiek: onderbetaling en slechte rechtspositie van een kwetsbare, maar voor het krantenbedrijf essentiële groep medewerkers: de bezorger.

Ik weet het: de NVJ is niet de beroepsvereniging van bezorgers, maar het zou de journalistiek sieren als ze zich ook sterk maakt voor die andere brenger van het nieuws. Voorlopig heersen ook bij DPG de 7-vinkjes. Geen benul. In plaats van een kerstbonus na de record-omzetten van de afgelopen periode ontvingen de bezorgers een mok…