Wijziging Ontslagbesluit i.v.m. opzegging arbeidsverhouding payrollwerknemer

woensdag 10 december 2014

In het sociaal akkoord van 11 april 2013 zijn afspraken gemaakt over de ontslagbescherming van werknemers die via een payroll-constructie werkzaam zijn bij een werkgever. Per 1 januari 2015 wordt het Ontslagbesluit aangepast om hun positie te verbeteren.

De regels zijn zodanig aangepast dat de ontslagbescherming van de payrollwerknemer niet afwijkt van de bescherming van werknemers die rechtstreeks in dienst zijn bij dezelfde opdrachtgever. De nieuwe regels zullen overigens alleen gelden voor (payroll-)arbeidsovereenkomsten die zijn ingegaan op of na 1 januari 2015.