Wijziging startersregeling

vrijdag 1 maart 2013

Gedurende zes maanden kunnen startende ondernemers aan de slag met behoud van een deel van hun WW-uitkering, mits zij hiervoor toestemming van het UWV hebben verkregen. In de nieuwe regeling wordt op grond van artikel 35ab WW standaard 29% van de uitkering gekort. Als voorwaarde geldt dat geen werkzaamheden mogen worden verricht ten behoeve van de werkgever bij wie de werknemer onmiddellijk voorafgaand aan zijn werkloosheid als werknemer arbeid heeft verricht.

Bron: Staatsblad