Wijzigingen doorgevoerd in landelijke Politieperskaart 2022-2023

maandag 16 augustus 2021

De NVJ voert, na overleg en overeenstemming met de NVF en de Politie, enkele wijzigingen door in de Landelijke Politieperskaart (LPP) 2022-2023. Het gaat om het optionele ‘hesje’, plus aanpassingen in de tekst en vormgeving van de zogenoemde ‘rellenkaart’.

‘De politie is, na aandringen onze kant, uiteindelijk akkoord met de herziene tekst van de rellenkaart. Daarin is de input van een speciale LPP-werkgroep meegenomen, met dank aan collega-fotojournalist Marco Hoope en de NVF-bestuursleden Roel Dijkstra en Rene Hendriks’, zegt Eric Brinkhorst, NVF-bestuurslid en medeverantwoordelijke voor de beoordeling van LPP-aanvragen. ‘Los van de tekstuele aanpassingen, is van de achterkant van het hesje het woord ‘Politie’ geschrapt. Daar staat alleen nog ‘Pers’ met de jaartallen. Hiermee komen wij tegemoet aan de wensen van de collega’s om te voorkomen dat er onduidelijkheid is over wie van de pers is en wie bij de politie hoort. Verder hebben wij op de LPP-rellenkaart, naast het NVF-logo, een hologram ingebouwd om vervalsing tegen te gaan.’

‘Met  de aanpassingen in de tekst van de rellenkaart krijgen de diverse hulpdiensten een completer beeld van de rechten en plichten van collega’s die over een LPP beschikken. Ook hebben wij ervoor gezorgd dat de uniciteit van de LPP-pas nog duidelijker is’, aldus Paul Teixeira, secretaris Dagbladen, Lokale Media en Tijdschriften.